Updates:

SMF - เพิ่งติดตั้ง!

ททท./ประชาชน/นทท. คืนคลองให้ชุมชน! รักษ์ดำเนิน เก็บขยะคืนคลองสะอาดให้ชุมชน

เริ่มโดย admin, ก.ค 24, 2022, 07:12 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. ที่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวกและตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิด กิจกรรม"รักษ์ดำเนิน" ล่องเรือเก็บขยะคลองดำเนินสะดวก โดยมีนางสาวปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานราชบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ด้วยกองบริหารความยั่งยืน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ททท. สำนักงานราชบุรีร่วมกับ เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดโชติทายการาม ชมรมผู้ประกอบการเรือดำเนินสะดวก ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปากคลองทองหลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง หน่วยงานภาครัฐเอกชน ชุมชน และพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดราชบุรี นักท่องเที่ยวร่วมกันจัดกิจกรรม "รักษ์ดำเนิน"ขึ้นโดยล่องเรือจัดเก็บขยะ วัชพืช    ในคลองดำเนินสะดวก และคลองสาขา ได้แก่ คลองต้นเข็ม คลองลัดพลี คลองทองหลาง คลองอนามัยเพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว (Responsible Tourism) และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้านขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อต้อนรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในตลาดน้ำดำเนินสะดวกให้มีความสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดึงดูดนักนักเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มาท่องเที่ยวมากขึ้นด้วย