Updates:

SMF - เพิ่งติดตั้ง!

เชื่อมต่อแล้วช่วงสุดท้ายบรรจบสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำแม่กลอง ที่จ.ราชบุรี

เริ่มโดย admin, มิ.ย 24, 2022, 02:54 หลังเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายจเร ร่งฐานีย รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พลตรีวิกร เลิศวัชรา รองเจ้ากรมการทหารช่าง และนายดนุช ยนตรรักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด ร่วมในพิธีเชื่อมต่อช่วงสุดท้ายบรรจบสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำแม่กลอง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล ระยะทางประมาณ 93 กิโลเมตร มีมูลค่างานก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 8,198,000,000 บาท(แปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านบาท)
.
การก่อสร้างสะพานแห่งนี้เป็นผลสัมฤทธิ์จากความร่วมมือเชิงบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง ที่สืบเนื่องมาจากการตรวจพบวัตถุระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อยู่ในแม่น้ำแม่กลองบริเวณที่จะทำการก่อสร้างสะพานรถไฟ ซึ่งเดิมมีรูปแบบเป็นสะพานเหล็กแบบมีเสาตอม่ออยู่ในลำน้ำรูปแบบเดียวกันกับสะพานจุฬาลงกรณ์ในปัจจุบัน และจากผลการสำรวจได้มีข้อสรุปว่าการเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดจะมีความเสี่ยงสูงและใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสะพานรถไฟเป็นแบบผสม โดยเป็นแบบคานคอนกรีตสมดุล (Balance Cantilever) ผสมกับการมีเคเบิ้ลขึง (Tension Cable) เรียกชื่อว่าเป็นสะพานแบบ Exiradoscd (อ่านว่าเอ็กตร้าโด้ส) ซึ่งเป็นสะพานขึงสำหรับรถไฟแห่งแรกในประเทศไทย มีความยาวสะพานรวม 340 เมตร มีช่วงสะพาน 3 ช่วง โดยช่วงสะพานที่ข้ามแม่น้ำแม่กลองมีความยาว 160 เมตร
.
ในปัจจุบันการก่อสร้างโครงสร้างหลักของสะพานแล้วเสร็จเกือบสมบูรณ์ และอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมสำหรับการเทคอนกรีตโครงสร้างชิ้นสุดท้ายเพื่อเชื่อมต่อโครงสร้างสะพานทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันเมื่อการก่อสร้างสะพานและโครงการฯแล้วเสร็จ จะทำให้การให้บริการเดินรถเชิงพาณิชย์ของรถไฟทางคู่สายใต้มีความสมบูรณ์สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้ดีขึ้น อีกทั้งสะพานแห่งนี้จะเป็นสิ่งก่อสร้างที่จะเป็นจุดเด่นและสถานที่ท่องเที่ยวของชาวจังหวัดราชบุรีต่อไป