Updates:

SMF - เพิ่งติดตั้ง!

ป.ป.ช. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสุรชายาราม จังหวัดราชบุรี

เริ่มโดย admin, พ.ย 04, 2022, 07:06 หลังเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminเวลา 14.00 น. วันนี้(4 พ.ย. 2565) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดสุรชายาราม หรือวัดหลุมดิน (พระอารามหลวง)  อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีการทอดกฐินในพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการบำรุงปฏิสังขรพระอารามหลวง
.
โดยมีพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โอกาสนี้มีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในครั้งนี้ด้วย
สำหรับยอดกฐินที่สำนักงาน ป.ป.ช. และผู้มีจิตศรัทธาร่วมได้ร่วมกันสมทบปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสรุปได้ 2,224,855.75 บาท ซึ่งปัจจัยจากการทอดกฐินนี้ ทางวัดจะนำไปทำนุบำรุงศาสนสถาน และส่วนหนึ่งจะนำไปมอบบำรุงโรงเรียนปริยัติธรรม วัดสุรชายาราม
.
วัดสุรชายาราม เดิมชื่อวัดหลุมดิน สันนิฐานว่าคงสร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีหรือก่อนหน้านั้น เนื่องจากที่ตั้งของวัดนี้ปรากฏว่าอยู่ในบริเวณค่ายเก่า ห่างจากคูเมืองเพียง 3 เส้นเศษ และคูเมืองนี้ได้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี การที่วัดนี้มีชื่อเดิมว่าหลุมดินนั้น สันนิฐานว่าเหตุเพราะวัดนี้ตั้งอยู่ปากคลองหลุมดิน ริมแม่น้ำแม่กลองตรงข้ามกับ วัดโคกหม้อ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น บริเวณวัดโคกหม้อเป็นที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผา เช่น หม้อ โอ่ง ไห ส่วนฝั่งวัดหลุมดินมีหน้าที่ต้องขุดขนดินใส่เรือข้ามฟากไปผลิตกันที่ฝั่งตรงข้าม ทำให้พื้นที่เป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่าวัดหลุมดิน และเรียกบริเวณนี้ว่าตำบลหลุมดิน
.
ต่อมาท่านผู้หญิงอิ่ม บุนนาค เป็นมารดาของเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งสมุหพระกลาโหมในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้พบวัดหลุมดินอยู่ในสภาพวัดร้าง จึงได้สร้างอุโบสถและเสนาสนะขึ้นใหม่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2427 และพระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดสุรชายาราม พร้อมทั้งสถาปนาเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2427