Updates:

SMF - เพิ่งติดตั้ง!

จ.ราชบุรีจัด เดิน วิ่ง ในโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต

เริ่มโดย admin, ต.ค 30, 2022, 03:25 หลังเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminเช้าวันที่ 30 ต.ค. 2565 นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ แผ่นดินไทย ไร้สโตรค จังหวัดราชบุรี ซึ่งจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และภาคีเครือข่าย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและแบบอย่างของประชาชนคนไทยในการรักษาสุขภาพ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกเภททุกวัยออกกำลังกาย ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง สุขภาพดีห่างไกลโรค  ภายในงานมีส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่าหนึ่งพันคน โดยกิจกรรมออกกำลังกายในครั้งนี้ แบ่งเป็นวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร และเดินระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ซึ่งจุดเริ่มต้นและเส้นชัยคือที่บริเวณอุทยานหินเขางู  สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งขับเคลื่อนโครงการผ่านเขตสุขภาพ 13 แห่งทั่วประเทศ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง และกิจกรรมออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการออกกำลังกายในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของคนไทย  ทั้งนี้จากรายงานการศึกษาโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยพบว่า มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและหัวใจทั่วโลกประมาณ ๑๖ ล้านคนต่อปี ในจำนวนนี้เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 5.5 ล้านคน โดยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคนี้เกิดในประเทศกำลังพัฒนาในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,800 คน ต่อประชากรจำนวนหนึ่งแสนคน หรือร้อยละ 2 ซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิงและอันดับสามในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง นอกจากนั้น โรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูง การศึกษาในประเทศไทยพบว่าในผู้ป่วย 100 คน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิต ร้อยละ 5 และพิการร้อยละ 7 ซึ่งนอกจากความพิการทางกายแล้ว ยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในภายหลังอีกด้วย ถ้าประชาชนขาดความรู้ด้านการป้องกันหรือรักษาอย่างถูกวิธีโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ร้อยละ 90 ถ้าสามารถปรับพฤติกรรม เลี่ยงความเสี่ยงได้ ด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ