Updates:

SMF - เพิ่งติดตั้ง!

ผู้ตรวจราชการ พช. ร่วมประเพณีกินข้าวห่อบ้านห้วยน้ำหนัก

เริ่มโดย admin, ส.ค 07, 2022, 06:57 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminวันนี้ (วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.) นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมประเพณีกินข้าวห่อ และการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ณ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมประเพณีกินข้าวห่อ และการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านห้วยน้ำหนัก ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ประเพณีกินข้าวห่อ หรือ อั้งหมี่ถ่อง เป็นพิธีสู่ขวัญจัดขึ้นในช่วงเดือนเก้า ชาวกะเหรี่ยงถือว่าเดือนเก้าเป็นเดือนไม่ดี บรรดาวิญญาณชั่วร้ายจะออกหากินและกิน " ขวัญ " ทำให้เจ็บป่วยหรืออาจถึงแก่ชีวิต พิธีนี้นิยมจัดในวันขึ้น 15 ค่ำ แต่ถ้าบางบ้านไม่สะดวกก็เปลี่ยนเป็นวันอื่นก็ได้ในเดือนเก้า ในพิธีมีการ " ต้มข้าวห่อ" เลี้ยง ข้าวห่อคือ ข้าวเหนียวห่อเป็นกรวย แล้วนำมาต้มให้สุกคล้ายขนมจ้าง สมัยก่อนเวลารับประทานใช้จิ้มน้ำผึ้ง ปัจจุบันใช้จิ้มมะพร้าวขูด ในวันต้มข้าวห่อนี้จะมีพิธีสู่ขวัญด้วย เริ่มด้วยการเคาะไม้เป่าแคน เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน จากนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ในครอบครัวจะใช้เชือกแดงผูกข้อมือให้ลูกหลานเพื่อความเป็นสิริมงคล